Operation Titstorm, varför ska du bry dej?

Posted by björn on

Operation Titstorm är den lösa gruppen Anonymous senaste “attack” mot något som de anser vara fel. Likt många andra organisationer som står upp för Internets frihet så blir deras arbeta misstolkat, i det här fallet för Anonymous som en aktion för små bröst.

En förklaring för Operation Titstorm och tankar om varför den här typen av lagar är illa genomtänkt. Man förminskar kvinnor med små bröst med en sån här lagstiftning och för att inte tala om brotten mot informationsfriheten.

Det hela har att göra med en av Australiens senaste lagförslag, den som förbjuder bilder på kvinnor med små bröst, vilket fick Anonymous och flera av oss som gillar Internet att se rött. Det handlar inte om bröst, det handlar om de små stegen som tas för att så sakteliga införa censur och förstöra Internet och möjligheten att ta del utav information. Eller som Anonymous skulle säga, “De håller på att ta bort vår lekplats”.

Så Anonymous, gänget som deklarerade kul med Scientologerna när de ville använda copyrightlagstiftning för att dölja detaljer om deras “religion” — gänget som hjälpte folket i Iran att komma åt Internet när den styrande regimen gjorde allt för att blockera all tillgång till Internet, gör det de är bäst på. De börjar DDoS:a den Australiensiska regeringens hemsidor för att visa dem att det är någon som bryr sej.

Anonymous krigsförklaring mot Australien, ett krig som de lovar kommer pågå tills Australiens regering slutar förstöra Internet.

Det kan verka vara ett rätt barnsligt sätt att få något gjort, men skulle du som läser det här nu ha kännt till det här fallet om det inte var för de drastiska åtgärdet som de tagit till? Så de DDoS:ar, svartfaxar, mejlbombar och ringer till den Australiensiska regeringen för att försöka få dem att få upp ögonen och förstå att något har gjort folk förbannade. För the lulz spelar absolut in, hur kul är det att slåss/arbeta utan att ha roligt? Så vad mejlbombar de? Bilder på kvinnor med små bröst! (För att få reda på mer om arbetet mot Scientologerna se det här föredraget från Hacking At Random. Bland annat en kvinna som berättar hur hon varit rädd för bilbomber från Scientologerna för att hon stod upp mot dem)

Det viktiga är återigen principen, att en regering försöker skapa det goda samhället, eller t om ett bättre samhället på nätet där en moraliserande grupp utav samhället säger hur det övriga ska bete sej och vad de ska kunna ta del utav. Det är inte ett så långt steg till Kinas stora brandvägg. Så vi kan inte acceptera att det ska vara olagligt att ta till sej information. Som Niclas Dougherty skriver (min fetstil),

Men det vi talar om här är väsentligen **informationsfrihet**, rätten att **ta del** av befintlig information **utan straff** – information som kommer från utlandet har ingen koppling till nationell yttrandefrihetslagstiftning, utan har bara verkan på informationsfriheten, rätten att ta del av information från när och fjärran. Denna informationsfrihet räknas av många som en integrerad del av yttrandefriheten, men är i grunden en separat företeelse. Yttrandefriheten kan förvisso inskränkas av en rad skäl, men det kan inte informationsfriheten – informationsfriheten är och måste i den liberala demokratiska teorin vara absolut och oändlig (och som en följd gränslös). Vi kan straffa den som uppviglar, men inte den som tar del av informationen i sig.
Det var av den och bara den anledningen det blev ett jävla liv om barnporrlagen när den diskuterades. **Absolut ingen** vid sina sunda vätskor förespråkar i någon mening barnporr, utan försvarar istället informationsfriheten – en frihet som tidigare faktiskt var absolut men som nu är inskränkt vad avser just barnporr: det är straffbart att inneha (och snart även titta på) sådan information.

Så vart står vi nu? Här i Sverige så har vi Piratpartiet som gillar Internet, informations- och yttrandefriheten i ena ringhörnan. Sedan i den andra hörnan har vi de som vill övervaka allt du gör och inte ser något fel i det.

Så tänker du stå vid sidan och tänka på barnen eller följer du med och förändrar världen?

En slags principförklaring av vad Anonymous står för från dem själva, förstår man den här videon så är deras “angrepp” mot Australien inget konstigt.