Lokalpolitik i Sundsvall och Västernorrland

Posted by björn on

Jag var idag ner till torget i Sundsvall för att gå runt bland valstugorna för att höra vad de olika partierna där egentligen vill göra i kommunen och i landstinget. Till riksdagen så har jag redan bestämt mej och Piratpartiet var ett givet val och min lokala riksdagskandidat fick min personröst.

Det som jag fått fram utifrån att ha läst de olika foldrarna rörande Sundsvall är att landstinget Västernorrland inte har skötts speciellt bra, långa vårdköer och det som beslutats har inte följts upp och blivit genomfört. Så vad ville de respektive blocken egentligen göra?

Det jag frågade partierna var helt enkelt, “Varför ska jag rösta på er istället för de andra och vad vill ni göra för att förbättra sjukvården och korta/eliminera vårdköerna?”, därefter lät jag politikerna göra vad de gör bäst, prata. :)

De röda (jag fick inget tillfälle att prata med MP så vet inte om de ingår här)

  • Specialisera sjukhusen i länet så de får olika spetskompetens och låt därefter invånarna i länet resa till det sjukhus som har berörd kompetens.
  • Gemensamma vårdköer inom länet så att de sjuka till viss mån får resa lite längre vid sjukdom men i gengäld faktiskt får vård.
  • Få ut så det är mer lokal styrning, medelst politiker, på de olika enheterna så det finns en möjlighet att följa upp tagna beslut på den nivå där de ska genomföras.
  • Förlänga öppettiderna på vårdcentralerna, och ge dem mer resurser, samt uppmuntra folk till att åka till vårdcentralerna istället för akuten på sjukhuset (det är billigare att ta hand om ärenden på vårdcentralerna än på akutmottagningen, hon jag pratade med kunde inte svara på exakt varför).

Alliansen

  • Specialisera sjukhusen i länet så de får olika spetskompetens och låt därefter invånarna i länet resa till det sjukhus som har berörd kompetens.
  • Gemensamma vårdköer inom länet så att de sjuka till viss mån får resa lite längre vid sjukdom men i gengäld faktiskt får vård.
  • Få ut så det är mer lokal styrning, medelst “starkare” chefer, på de olika enheterna så det finns en möjlighet att följa upp tagna beslut på den nivå där de ska genomföras.

Båda blocken har troligen mycket mer att erbjuda, men det är bara så mycket tid när man står och pratar med politikerna. Det är uppenbarligen inte så stora skillnader i vad de olika blocken ville lyfta fram, utan i de frågorna verkar de vara överens, den stora skillnaden är vem som ska sköta uppföljningen.

Den stora skiljelinjen som jag kunde finna bland kommunpolitiken var försäljningen utav 80% av ägandet i Mitthem, men jag glömde bort att fråga Alliansen vad tanken där var. Så jag får helt enkelt fråga när tillfälle ges vad det handlar om, jag har ju möjlighet att ändra min förtidsröstning på valdagen om jag nu märker att jag inte är nöjd med var min röst hamnade.

Jag röstade på Alliansen i kommun- och landstingsvalet eftersom jag dels tror det behöver skakas om lite för de röda på båda posterna, men även eftersom mina åsikter sammanfaller mer med borgarna än vänstern.

Av allt det här så får jag bara känslan att blockpolitiken är hemsk, det är egentligen bara två (smått urvattnade) åsikter från sju partier, som står varandra väldigt nära samtidigt som de försöker måla upp som enorma skillnader dem emellan.

En sak är jag övertygad om däremot, jag måste engagera mej mer i lokalpolitiken. Frågan är bara hur man ska gå vidare på bästa sätt, några förslag någon?

Uppdatering 2010-09-24: I slutänden så hamnade mina röster på Piratpartiet, Sjukvårdspartiet och Folkpartiet i fallande ordning för upptagningsområdet för valet.