Svar från Datainspektionen om Intrum Justitia

Posted by björn on

Jag fick svar rätt snabbt från Datainspektionen, men jag har tyvärr inte kommit mej för att posta det förrns nu.

Jag skickade först ett väldigt förvirrande e-post där jag försökte förklara hela situationen, precis som förra bloggposten men kortare, så det första svaret uppfattar jag som lika förvirrande som mitt brev var. :)

Från: Datainspektionen
Till: sanitarium.se
Datum: 2010-11-08

Datainspektionen har tagit emot ditt e-mail.
Vi har uppfattat att du gjort en saklig invändning. De regler som gäller då är att anpassa processvalet till tingsrätt och inte Kronofogdemyndighet. Nu uppger du att ärendet redan är hos Kronofogdemyndigheten, eftersom ärendet är tvistigt och du fortsätter att bestrida det ska Kronofogden fråga Intrum och deras huvudman one.com om ärendet ska hänskjutas till tingsrätt.
Om de inte gör det ska ärendet läggas ner. Inspektionen kan inte agera ombud i enskilda ärenden, om det däremot skulle tyda på att det finns rutinfel hos Intrum kan vi ingripa.
Då vi inte ser att det förekommer ett genomgående fel kommer vi inte att inleda tillsyn mot Intrum.
Med detta besked avslutas ärendet hos Datainspektionen.
Mvh N N

Från: sanitarium.se
Till: Datainspektionen
Datum: 2010-11-08

Hej N!

Jag vill bara kolla så vi inte pratar förbi varandra. :)

Min fundering till er är om Intrum Justitia gjort rätt när de:
1) Inte tittat på vad som one.com har fakturerat mej och påstår att fakturan enbart är på en webbhotellsabbonnemang när fakturan är på två olika delar, domän och webbhotellsabbonnemang
2) När de hänvisar till avtalet och säger att det är enligt punkt 2 som jag ska betala. Men när ärendet sedan blir nerlagt när det ska in till Tingsrätten och jag inte har ändrat mina argument från tidigare kontakter, dvs, man har fakturerat mej fel saker och det finns inte stöd för det i avtalet.

Så det jag påstår är att Intrum Justitia inte har undersökt om det finns fog för den här indrivningen. De har inte undersökt vad jag sagt, och ej heller undersökt om det svaret one.com har gett dem har något som helst stöd i det avtalet vi har med varandra. De har bara slussat svar mellan oss, vilket även syns i de svar de lämnar mej i bilaga 4 och 5.

Det verkar så underligt för mej som privatperson, för om det nu är så att jag har fel och Intrum Justitia har rätt, varför skulle de då inte ta det till Tingsrätten när de hotat med det?

Med vänliga hälsningar,
Björn

Från: Datainspektionen
Till: sanitarium.se
Datum: 2010-11-09

När uppgift står mot uppgift dvs att avtalet tolkas på två sätt är den rätta vägen att låta domstol avgöra saken.
Intrum ska inte agera domstol. Datainspektionen ska inte heller agera domstol.
När en invändning kommer till Intrum ska bolaget vända sig till sin uppdragsgivare och efterhöra dennes inställning dvs ska vi gå till domstol eller ska vi lägga när ärendet.
I övrigt hänvisa till vårt tidigare svra.
Mvh N N DI

Från: sanitarium.se
Till: Datainspektionen
Datum: 2010-11-09

Hej,

då förstår jag hur det är tänkt att fungera. :)

Tack,
Björn

Så i sammanfattning så verkar det som att Intrum Justitia gjort allt rätt och jag missuppfattat hur det är tänkt att de ska gå till väga, men inte desto mindre lärorikt för det.