How to: Sätta upp en Wikileaksspegling

Posted by björn on

A translation of this post is available in English.

En kommentar i Rick Falkvinges inlägg Fullt krig om informationen så efterfrågades en snabbguide för att dra igång en Wikileaksspegling i ett vanligt Linuxssystem.

Jag utgår från Ubuntu eftersom det är vanligt och vad jag själv använder.

Uppdatering 2010-12-05: Jag har gjort ett script som utför alla stegen nedan, använd gärna det!
Filen: http://sanitarium.se/files/wikileaks-mirror.sh
Användning: wget http://sanitarium.se/files/wikileaks-mirror.sh && chmod +x wikileaks-mirror.sh && ./wikileaks-mirror.sh

Installera Apache

# är prompten som root:

dinanvändare$ sudo -s

Installera apache om det inte är installerat

# apt-get install apache2

Lägg till en användare för Wikileak och anteckna var wikileaks hemmap skapas!

# adduser --disabled-password wikileaks
# su wikileaks
wikileaks$ mkdir ~/.ssh ~/www
wikileaks$ chmod 0700 ~/.ssh
wikileaks$ wget http://213.251.145.96/IMG/id_rsa.pub -O ~/.ssh/authorized_keys
wikileaks$ exit

Nu är det dags att lägga till siten för wikileaks

# cd /etc/apache2/sites-available/
# wget http://sanitarium.se/files/wikileaks

Öppna filen wikileaks med en editor och ändra sökvägen till användaren wikileaks hemmapp om det är något annat än /home/wikileaks.
Den här filen förutsätter att du vill hosta wikileaks.org, om du vill hosta wikileaks.dindomän.se eller något sådant så får du ändra ServerName och eventuellt ServerAlias.
När det är klart är det bara att aktivera siten för apache:

# a2ensite wikileaks

Och till sist ladda om apache så det är redo att ta emot information:

# /etc/init.d/apache2 reload

Innehållet i filen wikileaks som du tankar från den här servern är:

<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /home/wikileaks/www
    ServerName wikileaks.org
    ServerAlias www.wikileaks.org
    ErrorLog /dev/null
    CustomLog /dev/null common

    <Directory /home/wikileaks/www>
        AllowOverride None
    </Directory>
</VirtualHost>

Hur du säger till Wikileaks att allt är klart

Surfa in på formuläret och fyll i det enligt nedan, byt ut ip-adress mot IP:t för din server:

Om det är några oklarheter eller funderingar så fråga på i kommentarsfältet nedan så ska jag försöka hjälpa till att reda ut!

Uppdatering: Henrik Rouhivuori upplyste om att aptitude inte finns i Ubuntu 10.10 så jag ändrade till apt-get istället. Övertydligt att jag fortfarande hänger på 10.04. :)

Uppdatering 2: Henrik Holst berättade att du kan välja att inaktivera lösenordsinloggning när du skapar nya användare, så nu görs det istället för att rekommendera ett slumpmässigt långt lösenord!

Uppdatering 3: David Vrensk påminner om att sshd är lite petig på att det bara är användaren som ska ha rättigheter till .ssh-mappen.

Uppdatering 4: Av bara farten så hade jag missat att lägga till att man måste skapa mappen www som wikileaks-filen pekar på, samt common efter loggraden. Tack till Gustav Wetter som jobbet igenom hela guiden!