Nyspråket lever och frodas i övervakningsbranschen

Posted by björn on

Den här bloggposten handlar om några sidor i en papperstidning, det går att tanka ner en PDF av tidningen på http://securityuser.com/SU_printed.asp, tanka där “SecurityUser Nr 2 2010”.

Jag förstår att titeln i sej inte är någon direkt nyhet, men det tål att påpeka när även den branschen jobbar för att påverka våra politiker.

Jag fick för ett tag sedan en tidning på jobbet från SecurityUser.com, som verkar vara en informationstidning för olika “säkerhetsföretag”, där ledaren säger,

Övervakningskameran är död
—leve trygghetskameran!

Det handlar helt enkelt om att de startat en kampanj för att försöka ändra vår inställning till att ha övervakningskameror uppsatta här och där, så de lättare kan kränga dem. Som de uttrycker sej,

Ett mål är att nästa regeringsperiods justitieminister står i riksdagens talarstol och talar om just trygghetskameror. Eller varför inte redan under innevarande mandatperiod.

Sedan fortsätter karln med att lite längre ner skriva,

De kameror som merparten av Sveriges befolkning har förklarat sig trygga med i olika undersökningar ska benämnas trygghetskameror. Det är nästan bara politiker som ser integritetsproblematik vad gäller trygghetskameror i tunnelbanan, i bussarna och på torgen. Folk i allmänhet tycker det känns bra att kunna bli sedda om något oönskat händer.

Det må ligga sanning i det, men anledningen till att det finns folk som ser problematik är just risken med hur det kan användas för fel saker. Mark Klamberg skriver,

Argumentet för kameraövervakning är att det ska avskräcka brottslighet och på så sätt avlasta polisen. Hon [Heidi Mork Lomell] hade följt “övervakningssessioner” där operatörerna följer en person i mer än 30 sekunder. Det visade sig att endast 50 procent av dessa sessioner avsåg brottslighet. Nästan lika vanligt är vad hon kallar “grindvaktssituationer”, dvs övervakning av icke önskvärda personer. Ett exempel avsåg en berusad person som läste tidningen på en bänk i en tågstation. Operatöreren underrättade ordningsvakten för avvisning av personen. Märk väl att personen inte gjort något brottsligt utan bara var icke önskvärd. Detta ska ses mot bakgrund av att kamerorna installerats för att förhindra brottslighet. Kameraövervakningen agerar som en grindvakt mot icke önskvärda personer.

Tidningen fortsätter sedan på sidan åtta med att skriva,

—Tidigare har debatten om säkerhetskameror drivits av de som kategoriskt är mot den här tekniken. Med ordet “övervakningskamera”, som väcker associationer till “1984”, George Orwells skildring av ett framtida överkontrollsamhälle, har debatten spelat mer på människors känslor än på fakta, menar Åke Andersson.
—Nu vill vi svara med en mer positiv bild. Att kampanja för användandet av ordet “trygghetskamera” är ett led i att förtydliga kamerornas egentliga uppdrag och nytta. Majoriteten av Sveriges befolkning är positiva till trygghetskameror. Vi är betydligt mer oroliga för att drabbas av brott än att bli sedda av trygghetskameror. Detta borde vägas in mer i tillståndsgivningen, tycker Åke Andersson.

Jag har ett till orwellianskt utryck ni kan ta och fundera lite över, “nyspråk”. Krig är fred, lögn är sanning och övervakning är trygghet.

Dock så ska det även nämnas att de skriver,

—Om integritetsskyddet i huvudsak kopplades till hur säkerhetskamerornas inspelade bilder lagras och säkras mot otillbörlig användning så skulle vi få ett bättre integritetsskydd och en mer effektiv brottsbekämpning, fastslår han [Åke Andersson].

Det tror jag också är en bra idé, låt oss prata om vikten av att vad som kan ske med det lagrade materialet. Om en kamera sätts upp i ett syfte, vad ska ske om någon använder den i ett helt annat? Om denna någon är staten? Och vad har jag, t ex, som en enskild näringsidkare för möjligheter när myndigheterna kommer och säger att de vill ha allt som är inspelat på min kamera?

Jag är fortsatt kritisk till kameraövervakning, oavsett om den kallas övervakningskamera, säkerhetskamera, trygghetskamera eller bevisinsamlare.

Jag rekommenderar den med lite tid att läsa igenom det här numret av tidningen, den är lite skrämmande för oss som är tveksamma till bodströmsamhället. Jag tycker den visar tydligt vikten utav en till part som vill stå upp för medborgarnas rätt till integritet, som tur är finns Piratpartiet och de är med i valet för riksdagen i höst.